Sole Pharma

Ražotne

Solé Pharma® ražo farmaceitiskos izstrādājumus, kuru formulas ir izstrādātas, sadarbojoties ar kvalificētiem un zinošiem jomas ekspertiem - ārstiem, farmaceitiem, zinātniskajiem institūtiem.
Solé Pharma® nodrošina nemainīgu kvalitāti, kas tiek novērtēta gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Visi preparāti tiek ražoti Latvijā no Eiropas Savienībā iegūtām izejvielām, saskaņā ar ES noteikumiem. Solé Pharma® produkti tiek ražoti, vadoties pēc GMP standartiem, kas garantē katra produkta augstāko kvalitāti (ISO 22000, ISO 13485).
Pateicoties R&D departamentam, Solé Pharma® patstāvīgi strādā pie jaunumiem un inovācijām, kas ir viena no uzņēmuma galvenajām prioritātēm.